התקשרו כעת: 054-581-4919

תקנון

תקנון חדר הבריחה אסון במצולות

הזמנה ו/או הכניסה לחדר בריחה "אסון במצולות" – "Nuclear Nightmare", השייך ל"אלופי הקווסט" ע.מ. 032247447 (להלן – "חדר הבריחה") והשתתפות בפעילות/במשחקים מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו ובאחריות המשתתף לעיין בתקנון בטרם ביצוע הזמנה.

מבצעים והנחות

אין כפל מבצעים ו/או הנחות, לדוגמה: הנחת חיילים.

הנחות יינתנו אך ורק למשתתפים בתוך קבוצה של 4 משתתפים ומעלה.

כדי להיות זכאים לקבל הנחת חיילים או סטודנטים, חובה להציג בפני במפעיל בחדר הבריחה תעודת חייל או סטודנט. הנחת חיילים תקף אך ורק לחיילים המשרתים בשירות סדיר בפועל. הנחת סטודנט תקף אך ורק כנגד תעודת סטודנט בתוקף מאת מוסד המוכר על ידי המל"ג.

הנחה של 10% תינתן לכל ילד עד גיל 12 כולל.

כל המציג קופון הנחה של 10% שהודפס על ידי חדר הבריחה יהיה זכאי להנחה של 10% מעלות השתתפותו ללא קשר לכמות המשתתפים בקבוצתו.

אורחי מלון רמדה חדרה יהיו זכאים להנחה של 10% פר משתתף בכפוף להצגת קופון רשמי שבו מוזכר מלון רמדה. ההנחה ניתנת פר קופון.

חודר הבריחה שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבצעים/הנחות, להאריך את תוקפם או לבטלם בהתאם לשיקול דעתה. עם זאת, מי שביצע הזמנה עת קיומו של מבצע/הנחה זכאי לה גם אם פג תוקפם במועד התשלום.

מי שרכש שוברים/כרטיסים מוזלים באמצעות גוף חיצוני כלשהו אינו זכאי להנחה נוספת ו/או הטבת מבצע.

מחירון

המחירון הרלוונטי למשחק ייקבע על פי המחירון המפורסם בעמוד הבית של האתר www.questchampions.co.il (להלן: "האתר") ביום ההזמנה.

כללי התנהגות במקום

אדם אשר יפר את אחד מהכללים האלה ו/או חלק מהם מסכים כי יסולק מחדר הבריחה ולא יהיה זכאי לכל החזר כספי.

הכניסה לחדר הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.

לא ניתן להכניס לחדר הבריחה מזון ו/או משקאות מכל סוג.

חל איסור מוחלט לנהוג בחדר הבריחה ו/או במבואת חדר הבריחה ו/או בבניין שברח' מבי הנחל 5 פארק התעשיות עמק חפר לרבות החנייה, באלימות מילולית ו/או פיזית כנגד עובדי חדר הבריחה או כנגד כל אדם ו/או רכוש.

חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

החפצים המצויים בחדר הבריחה, הינם רכושה הבלעדי של חדר הבריחה, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

השארת טלפונים ניידים, טאבלטים, שעוני אייפון, שעוני אנדרויד, מצלמות, מכשירים אלקטרוניים מכל סוג שהוא ודומיהם בארונות שבמבואת חדר הבריחה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

תוכן המשחקים מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להפיץ, להעביר או להוציא מחדר הבריחה בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

חדר הבריחה יהיה זכאי לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

המתחם מצולם ומוקלט וכל משתתף מביע בזאת את הסכמתו כי יצולם ויוקלט בכל עת במהלך השהייה בחדר הבריחה.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הבריחה הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

חל איסור מוחלט על משתתף לרוץ, להשתולל, לקפוץ, להתפרע או להתנהג בכל צורה שהיא שהיא מסוכנת או יכולה להביא לפגיעה בו ו/או באחרים בתוך החדר. 

כל משתתף מאשר בעצם השתתפותו כי קרא את התקנון, הסכים לתנאיו ומסיר כל אחריות בריאותית, כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם לו, ככל שיגרם לו כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בחדר. כל משתתף מאשר כי הוא מודע לכל הסכנות הכרוכות בפעילות בחדר ומסיר כל אחריות מהחדר.

הכניסה לחולי אפילפסיה אסורה. הכניסה לנשים בהריון באחריותן בלבד והחדר לא ישא בכל אחריות לנזק פיזי שיגרם לה ו/או לעובר. החדר שומר לעצמו את הזכות לסרב כניסה לכל אדם מפאת סיבות רפואיות אשר עלולות לסכן אותו או את המשתתפים נאחרים במהלך הפעילות.

 

מבצעי משפחה

זוג הורים = נשואים או ידועים בציבור, ילדים = השייכים לאותם הורים

 

מדיניות הזמנה

גיל מינימלי למשתתף בזוג – 16 שנים. גיל מינימלי למשתתף בקבוצה של 3 ומעלה – 10 שנים. ילדים עד גיל 12 חייבים בליווי מבוגר. הורה המסכים כי ילדו הצעיר מגיל 13 ישתתף ללא נוכחות מבוגר יישא באחריות לכל נזק שייגרם על ידי הילד/ה וכן בכל נזק אשר ייגרם חו"ח לילד/ה.

חדר הבריחה שמח לארח משתתפים בחדר הבריחה ועושה כל מאמץ לתת להם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. חדר הבריחה מתחייב לנהוג בשקיפות והגינות צרכנית, בין היתר, בפרסום מדיניות הזמנה וביטול. נשמח לעמוד לשירות כל אדם ולסייע בכל שאלה והבהרה בכתובת המייל ו/או בטלפון לפניות ויעשה כמיטב יכולתו לענות ולהגיב באופן מלא בזמן סביר.

הזמנה של פעילות, יעשה באמצעות האתר או באמצעות הטלפון ויחשב כסופי עם קבלת הודעה באתר על מתן אישור סופי לתשלום מקדמה בסך 100 ₪ וקבלת הודעת מסרון אצל המזמין.

כל המזמין באמצעות הטלפון מסכים כי מקבל ההזמנה יבצע בעבורו את ההזמנה באמצעות האתר. מזמין טלפוני מסכים למסירת פרטי כרטיס אשראי לצורך הבטחת חיוב במקרה של ביטול (ראה פרק ביטולים) ונותן את הסכמתו לביצוע החיוב בדיעבד במקרה של ביטול ו/או איחור.

הזמנה של פעילות במבצע/ שובר / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

מזמין, אשר רכש כרטיסים/שוברים באמצעות מערכת חיצונית ו/או משווק מורשה, מחויב בביצוע הזמנה טלפונית בלבד ומסכים בעצם ההזמנה הטלפונית, למסירת פרטי כרטיס אשראי כבטחון לחיוב ומסכים כי במידה ולא יגיע לתור שהזמין במועד כי הכרטיס יחויב בסך של 100 ש"ח.

תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.

הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין.

כל הזמנה כפופה לתשלום מקדמה בסך 100 ₪ (למעט בעלי שוברים כאמור לעיל).

אלא אם נאמר ו/או נרשם אחרת במסגרת ההזמנה, רמת הקושי של המשחק יהיה רמה רגילה – קרי רמה קשה.

ביטולים

ביטול של מועד ההזמנה אשר יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה יזכה את המזמין בהחזר מלא של סכום המקדמה.

ביטול אשר יעשה פחות מ-24 שעות לפני מועד ההזמנה לא תזכה את המזמין בהחזר סכום המקדמה ו/או בסכום כלשהו.

ביטול של תור רגיל אשר יעשה עד 3 שעות לפני התור יחוייב ב-300 ש"ח.

ביטול הזמנה תיעשה טלפונית בלבד.

דחיית הזמנה מותנת באישור טלפוני של חדר הבריחה ויכול שיעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה המקורי שהוזמן.

החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר משלושים (30) ימים ממועד הביטול.

על המזמין ואלה שעמו להתייצב בחדר הבריחה עד 15 דקות לפני שעת ההזמנה.

איחורים

משתתפים אשר יאחרו מעל 15 דקות למועד הזמנתם לא יהיו זכאים להשתתף במשחק אלא בהסכמת חדר הבריחה.

איחור בהגעה של 25 דקות יביא אוטומטית לביטול ההזמנה וינהגו כלפיהם כמי שביטלו את התור פחות מ-3 שעות לפני התור, אלא אם חדר הבריחה ירשה אחרת.

הפסקת משחק תוך כדי פעילות

חדר הבריחה רשאי להורות על הפסקת משחק תוך כדי פעילות על פי שיקול דעתו כאשר מי מהמשתתפים מתנהג בניגוד לכללי המקום ו/או בניגוד לתקנון.

שונות

חדר הבריחה אינו אחראי לכשלים ו/או תקלות ו/או בעיות הנובעות מביצוע הזמנה שלא באמצעות האתר ו/או הטלפון של חדר הבריחה.

משתתפי חדר הבריחה נותנים את הסכמתם, בעצם השתתפותם, לצילום הקבוצה בצילום "סיום" והעלאת התמונות לרשתות החברתיות השונות, בין אם במסגרת פרסומית ובין אם לאו. תמונות אלה יהיו רכושו הבלעדי של חדר הבריחה.

כל משתתף הסבור כי קיימת מחלוקת משפטית או אחרת בעניין הזמנתו ו/או השתתפותו ו/או חיובו מסכים כי העניין יובא לבוררות בחדרה בטרם יועבר הנושא לערכאה משפטית.